Energie

Antwoord:

In alle gevallen is het uitschakelen en later weer aanschakelen het voordeligst:

Het warmte verlies is evenredig met het temperatuur verschil tussen oven en omgeving  het verlies zal dus altijd lager zijn wanneer de oven tijdelijk uitgeschakeld wordt omdat het temperatuurverschil dan kleiner is. Het warmteverlies bij aanhouden dat moet worden toegevoerd: 
Q
= (Toven - TomgevingRt
Warmteverlies bij uitgeschakelde oven dat bij aanschakelen moet worden toegevoerd:Q = (T(t)oven - Tomgeving). Hierbij zal T(t)oven exponentieel afnemen (zie exponentieel verloop).
Dus  T(t)oven - TomgevingRt < (Toven  -TomgevingRt
 

AhaFysica