Energie en vermogen
Energie wordt uitgedrukt in J = joule
Vermogen = energie per tijdseenheid
watt = W = J/s.
   
Rendement
In de praktijk is het rendement van een bepaald proces of apparaat dikwijls van belang. Rendement is gedefinieerd als (nuttig geleverd specifiek vermogen) / (vereist input vermogen).

Dikwijls is het van belang meerdere elementen in de keten te beschouwen: zie ketenrendement
 


Menselijk vermogen    
Ons energie verbruik in rust is ongeveer: 100 W (watt)  
Ons prestatie vermogen kan nogal variëren: 100 W kunnen we met bv onze beenspieren vrij continue leveren.
200 - 300 W kunnen we gedurende korte tijd leveren.
tot 1000 W kunnen we maar een halve minuut leveren. Dit zijn globale indicaties. In de praktijk speelt conditie en training een grote rol.
Meten:
Ons vermogen kunnen we als volgt schatten:
Als we een trap op lopen met een tempo wat we lang vol kunnen houden (neem een flat gebouw van minstens 5 verdiepingen of een toren) en de tijd meten geeft dit de geleverde arbeid door de toename van de potentiële energie = massa x g x hoogte (g = valversnelling ≈ 9,8 m/s2).
Met een  hoogte van  19 cm per tree en bv 1 tree per seconde ( dat vrij is lang vol te houden) en een massa (incl. kleding en schoenen) komen we dan op een vermogen van : 80 x 9,8 x 0,19 = 150 W
 Ons rendement: de door spieren verrichte arbeid / het energie verbruik ligt tussen de  25 en 40% [pag 304 Human Anatomy & Physiology, E.V. Marieb ea, 7de editie, Pearson International].
Het verlies van 75% moet dus als warmte worden afgevoerd.
Voor een overzicht van de energie waarden van voedsel zie:
 


Ketenrendement
Regelmatig wordt van de consument verwacht keuzes te maken over efficiency van energie gebruik, (of we willen het zelf). Zelden krijgen we een totaal overzicht van de energie keten, ook hier zullen we dat niet kunnen geven.
Winning / Bronnen Transport conversie Transport Opslag Toepassing
Temperatuurverschil
Oliën
gas
steenkool
Voedsel
Wind
Waterstroom
schip
truck
pijpleiding
stoomturbine

waterturbine
pijpleiding

hoogspanning
Elektriciteit
Warmte
"koeling"
mechanisch
Verwarming
Koeling
Licht
vervoer

   
   
   AhaFysica
home