De Kans op tenminste een vrouwtje en een mannetje
Hoeveel exemplaren van een eenhuizige plantsoort (d.w.z. mannetjes en vrouwtjes bloemen op verschillende exemplaren) heb ik nodig om tenminste een mannetje en een vrouwtje daarbij te hebben? Dezelfde vraag voor goudvissen of andere dieren waarvan het geslacht niet eenvoudig is vast te stellen. Deze kans P wordt gegeven door :
{1 - (de kans op alleen mannetjes + de kans op alleen vrouwtjes)}
Aangenomen dat de kans op mannetje/vrouwtje = 50%:
P = 1 - ((1/2)n + (1/2)n ) = 1 -  (1/2)n-1

Onderstaand is die kans weergegeven voor verschillende waarden van n
aantal n: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kans P: 0,500 0,750 0,875 0,938 0,969 0,984 0,992 0,996 0,998 0,999

Hoewel de kans dat toch alle planten van het zelfde geslacht zijn vrij snel veel kleiner wordt, blijft zelfs bij 11 exemplaren de kans 1 op 1000 dat alle planten  een identiek geslacht hebben.

AhaFysica
home